SC - UKAS - 9001

SC - UKAS - 14001

SC - UKAS - OHSAS 18001

Teostatud tööd


2017.

 • Kehtna aleviku ÜVK
 • Tartu linn, Tammetõru tn. ÜVK
 • Viimsi Heki tee ÜVK
 • Tartu Raatuse koolimaja välistrassid
 • Tallinn, Norde Centrum välistrassid
 • Tallinn, Pääsküla koolimaja välistrassid


2016.

 • Võru, Kreutzwaldi tänava rekonstrueerimine
 • Tondiloo pargi rajamine
 • Sõle spordikompleksi välistrasside rajamine
 • Pärnu linnas Pärlimõisa ja Uus-Sauga tänavate välistrassid
 • Sinimäe tänav 16 korterelamu välistrasside ehitus
 • Paldiski mnt.96 ärihoone välistrasside ehitus.


2015.

 • Harku vallas ,Kiriku tee ja Järvekalda tee veetorustiku rajamine
 • Rakvere reoveekogumisala veemajandusprojekt-Projekt 5. Piirkond1 ehitus ja projekteerimistööd
 • Tamsa küla kanalisatsioonitorustike ja reoveepuhasti rekonstrueerimise ehitus ja projekteerimistööd
 • Vastseliina 35/10 kV alajaama rekonstrueerimine
 • Tallinn, Küti ja Vana-Kalamaja tänavatel vee-,kanalisatsiooni-ja sadeveetorustike ehitustööd
 • Tallinn, Kadaka teel, vee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd.
 • Tallinn ,Ketra tänaval kortermaja välistrasside ehitus.
 • Viitina küla elamu ja HEJ välistorustike ehitustööd
 • Tallinnas , Peterburi tee 92f, Tallinnas asuva tootmishoone välisvõrkude (sadevesi, isevoolne kanalisatsioon) ehitamine.

2014.

 • Narva linnas , Mõisa, 26 juuli, Kulgu, Grafovi, Pastrakovi, Puskini, Pimeaia, Peaalajaama, Kerese, Hariduse, Kreenholmi tänavatel vee-,sadevee-ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd.
 • Sademevee ärajuhtimise süsteem ehitus Harku valla Tiskre küla Alasniidu, Puisniidu ja Sütemetsa teede piirkonnas.
 • Peetrimetsa kinnistult olemasolevate vee- ja kanalisatsioonitorustike ümberpaigutamine ja liitumispunktide ehitamine.
 • Uuslinna 10, Tallinn hoone välisvõrkude (sade veekanalisatsioon) rajamine koos katendite taastamisega (kaas arvatud varem rajatud sadevee kanalisatsiooni asfaltkatte projektijärgne paigaldamine kõnnitee ulatuses).
 • Tallinnas, Pärnu mnt (Vabaduse väljak – Tondi tn) taastusremont. Sadeveekaevukapede vahetus, neeluluukide paigaldus, restkaevude vahetamine, gaasi kaevupeade vahetamine, gaasi kapede vahetamine