SC - UKAS - 9001

SC - UKAS - 14001

SC - UKAS - OHSAS 18001

Firma põhitegevuseks on vee-, kanalisatsiooni-, sadevee- ja

drenaažitrasside ehitus, samuti pumplate, septikute ja mahutite

paigaldus.