SC - UKAS - 9001

SC - UKAS - 14001

SC - UKAS - OHSAS 18001

Saveka Torutood OÜ

Saveka Torutood OÜ on asutatud 2009 aastal. Firma põhineb 100% Eesti kapitalil. Põhitegevuseks on ehitusteenuse pakkumine keskonnaehituse valdkonnas . Peamiselt teeme koostööd suurte ehitusettevõtetega ,veeettevõtetega ja kohalikele omavalitsustega. Meie partnerid iseloomustavad meid kui koostööaldist kvaliteetset teenust pakkuvat ettevõtet. Edukuse on taganud professionaalne personal, maksimaalne kliendikesksus ning optimaalne kvaliteedi ja hinna suhe.

Ettevõtte tegevusaladeks on ehitusalased eritööd:

1. Vesivarustuse- ja kanalisatsioonitööd.
2. Gaasivarustustööd.
3.Pumplate ja mahutite paigaldustööd.
4.Reoveepuhastite paigaldus-ja ehitustööd.
5.Üldehitus tööd.

Saveka Torutööd OÜ tegevuspoliitikaks on:

- teostada kõik ehitusalased projektid klientide ja tegevusvaldkonna nõuetest lähtudes;
- vältida voi viia miinimumini koik voimalikud keskkonnamojud;
- ära hoida töötajate vigastusi ja põdurust;
- tegutseda kooskolas asjakohaste õigusaktide ja muude nõuetega.
- järgida oma eesmärkide saavutamisel kehtivat juhtimissusteemi ja parendada seda pidevalt.